OHRID – Grad svjetlosti

U sklopu studijskog putovanja, brojne turističke agencije sa ovih prostora posjetile su Ohrid, biser Makedonije. Ovo je bila jedinstvena prilika da se upoznaju sa svim ljepotama ovog mjesta i da se uvjere zašto su Ohrid i Ohridsko jezero među glavnim turističkim destinacijama ove bivše jugoslovenske republike.

Zbog velikog broja crkvi i manastira, ovaj grad je poznati i kao balkanski Jerusalem.

Nazivaju ga još i grad svjetlosti, što je zapravo prijevod njegovog starog imena Lihnid, a ohridski region je zbog izuzetnih prirodnih i kulturnih karekteristika 1980. godine proglašen Svjetskom baštinom pod zaštitom UNESCO-a.

Što i ne čudi, jer se Ohrid prvi put spominje već u 3.vijeku p.n.e.

Svoj antički naziv Ohrid je opravdao krajem devetog vijeka kada je postao središte širenja pismenosti i hrišćanstva među Slovenima koje su tada, upravo u ovom gradu, započeli vjerni učenici Svetog Ćirila i Metodija, Sv. Naum, prvi slovenski monah i Sveti Kliment prvi slovenski episkop. Oni su tada i osnovali prvi Sveslavenski univerzitet i postavili kamen temeljac za širenje prosvjetiteljstva, tako da se sa razlogom može reci da Ohrid predstavlja kolijevku civilizacije Južnih Slovena.

Još nešto po čemu je ovaj grad poznat su svakako ohridski biseri, nadaleko čuveni. Biseri se dobijaju na vještački način po tajnoj recepturi koja se prenosi sa koljeno na koljeno u par porodica koje se još uvijek bave ovim starim zanatom. Po recepturi čiji su tačni detalji i dalje nepoznati širokoj javnosti, tanki listići krljušti sitne ribice “plasice” koja živi samo u čistoj vodi Ohridskog jezera, slažu se i spajaju jedan sa drugim, zatim konzerviraju na poseban način dok se ne formiraju mali jajasti biseri.

Teško je dočarati ljepote Ohrida i Ohridskog jezera, ali će možda biti prilike da ga uskoro i sami posjetite.