Indija

Indija, druga najmnogoljudnija zemlja na svetu sa preko 1,2 milijarde stanovnika, osvaja posetioce kako brojnim istorijskim spomenicima tako I savremenim životom I kontrastima.Ima značajnu ulogu u istoriji čovečanstva jer je bila mesto jedne od četiri najstarije I najveće civilizacije, centar važnih trgovačkih puteva,velikih carevina I postojbina više religija.Ostaci prvih naselja stari su preko 9000 godina. Najveći procvat u svom razvoju dobija za vreme mogulskog carstva pa iz toga vremena datira I najveći broj spomenika.New Delhi, glavni grad Indije, podeljen je rekom Jamunom na dva dela: Stari I Novi Delhi.
Prepun je istorijskih spomenika: Crvena Tvrdjava i Kutub Minar iz doba Mogula, Lotus Hram jedno od najpoznatijih religioznih mesta, do spomenika iz doba kada je Indija bila engleska kolonija I kasnije: Vrata Indije,Parlament, Predsednička Palata i drugi. U njegovoj bližoj okolini nalaze se: Agra sa svetski čuvenim Tadž Mahalom I Tvrdjavom Džajpur ili ružičasti grad sa Amber tvrdjavom, Hava Mahalom, Gradskom kućom I Birla hramom.

INDIJA – ZLATNI TROUGAO        
Delhi, Agra, Džajpur

9 dana / 8 noćenja, avionom 
Polazak: 14. april 2019. / Povratak: 22. april 2019.

PROGRAM PUTOVANJA